Условия на играта

 1. В играта могат да участват отбори от 3 до 5 човека;
 2. Всеки член на отбора е задължително да присъства физически на местата, на които се провежда куестът - не се допуска дистанционно участие и/или комуникация с лица, които не присъстват та real-life;
 3. Продължителнността на всяка игра е различна и зависи от характера на куеста, както и от скоростта, с която всеки отбор решава дадените му загадки. 
 4. Играта приключва за даден отбор когато са решени всички подадени загадки или игралното време е изтекло;
 5. За придвижване на отборите между различните локации на играта се препоръчва използването на автомобил. В случай, че отбор реши да се придвижва с други начини (мотопеди, колела и т.н.) това е за сметка на тяхното време. 
 6. В някои игри е възможно да има локации, до които е невъзможно или по-бавно да се стигне с автомобил. Решението кога и кое разстояние да се изминава пеша е изцяло на отбора;
 7. Организаторите призовават за спазване Закона за движение по пътищата не носят отговорност за нарушения, извършени от играчите;
 8. Подаването на загадките става само чрез приложението на real-life, което е с уеб базиран достъп и може да се достъпва от всеки смартфони с интернет;
 9. В деня на играта на имейла и мобилния номер, оставен за контакт, всеки отбор ще получи линк към приложението и код за достъп;
 10. кодът за достъп е един за целия отбор, но може да бъде използван от повече от един играч/телефон;
 11. Синхронизацията на информацията между няколко устройства от един отбор се извършва в реално време. 
 12. По време на играта отборите могат да получават различни подсказки (жокери) по тяхно желание. Подсказките биват два типа: автоматични (от приложението, предварително подготвени от организаторите) или персонални, които се искат от операторите в пряка комуникация. Всяка една подсказка носи определено наказателно време, което се прибавя към времето на отбора при получаването й;
 13. Наказателното време за всяка подсказка е известно на отбора преди тя да бъде поискана;
 14. За решаването на някои загадки са необходими и други приложения, които отборите могат безплатно да свалят за iOS или Andrioid. Тези приложения са описани в съответната игра. Задължение на отбора е да осигури поне едно (но най-добре повече) устройства, на които играчите са се уверили, че съответните приложения работят нормално;
 15. Някои от тези приложения изискват устройства с по-висок клас камери, светкавици, бърз мобилен интернет.